Tất cả
nick ngon...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Gmail Full
Bông tai: Không
200,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như 

Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục : (Click) Dịch Vụ Ngọc Rồng

Nếu Bạn Có Nhu Cầu Thanh Lí Nick Có Bông Tai Trở Lên Thì Vào (Click) Đây FB admin : Võ Phước Toàn