DỊCH VỤ LÀM NHIỆM VỤ

Chọn:
Chọn:

TRUMNICK.VN Hệ thống nhận làm nhiệm vụ chính tuyến game ngọc rồng

Với phương châm :  Giá cả hợp lý - tốc độ nhanh gọn- Chuyên nghiệp

Thời gian làm  :Tùy từng nhiệm vụ mà thời gian khác nhau

Lưu ý : Nghiêm cấm vào acc trong thời gian up để tránh bị delay

Hãy Chuẩn Sẵn  50 ngọc để tốc độ làm được nhanh nhất

Mô tả

TRUMNICK.VN Hệ thống nhận làm nhiệm vụ chính tuyến game ngọc rồng

Với phương châm :  Giá cả hợp lý - tốc độ nhanh gọn- Chuyên nghiệp

Thời gian làm  :Tùy từng nhiệm vụ mà thời gian khác nhau

Lưu ý : Nghiêm cấm vào acc trong thời gian up để tránh bị delay

Hãy Chuẩn Sẵn  50 ngọc để tốc độ làm được nhanh nhất